четвер, 4 квітня 2024 р.


Манушкіна Т. М., Черкашина Ю. В.

Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна

 

ВОДНІ ОБ’ЄКТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. Миколаївська область розташована у басейнах річок Південний Буг (59,5%), Дніпро (23,5%) і річок Причорномор’я (17%). На території області знаходиться 7 лиманів і 978 озер. Підземні води отримали додаткове хімічне та бактеріологічне забруднення водоносних горизонтів внаслідок військових дій. Використання водних об’єктів в області здійснюється для задоволення потреб енергетики, питного водопостачання, зрошення та побутових потреб населення.

Миколаївська область займає площу 24,6 тис.км2 і знаходиться у басейнах річок Південний Буг (59,5%), Дніпро (23,5%) і річок Причорномор’я (17%). В гідрологічному відношенні область відноситься до Причорноморського артезіанського басейну і частково в північній частині до Українського кристалічного масиву. Площі, зайняті водними об’єктами, становлять 182,44 тис. га (7,3 % території області), в тому числі під річками та струмками 19,8 тис. га; каналами, колекторами та канавами – 5,6 тис. га, озерами, замкнутими водоймами та лиманами – 90,1 тис. га, водосховищами, ставками та іншими штучними водоймами – 17,8 тис. га, болотами зайнято 21,1 тис. га, гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами – 5,6 тис. га та прибережно-захисними смугами – 28,1 тис. га. Довжина берегової смуги Чорного моря по Миколаївській області складає 59,3 км [1, 4].

Річки. В області налічується 120 великих, середніх та малих річок загальною довжиною в межах області 3609,34 км, в тому числі: річка Південний Буг (257 км в межах області), її притоки – середні річки: Кодима (59 км), Синюха (24 км), Чорний Ташлик (41 км), Чичиклея (86 км), Інгул (179 км), а також середні річки басейну річки Дніпро – р. Інгулець (96 км) з притокою р. Висунь (195 км) [1].

Лимани. На території області знаходиться Березанський, Бейкуський, Бузький, Дніпровсько-Бузький, Карабушський (західна та східна частина), Тилігульський та Сосицький лимани [1].

Озера. За даними Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області, станом на 01.01.2022 на території області обліковано 978 озер. Природні озера розподілені нерівномірно, переважна більшість зосереджена на Кінбурнському півострові – 969 озер, серед них найбільші озера – оз. Чернине (56,0 га) та Черепашине (186,0 га) [4]. Озеро Лі знаходиться у селі Прибужани Вознесенського району. Це одна з найбільших закритих водойм області, його ширина складає 600 м. Радонове озеро розташоване неподалік села Мигія Первомайського району. Воно утворилося на місці гранітного кар’єру, Глибина озера сягає 40 м. Береги озера мають кам’яні породи, що виступають назовні. Озеро є відомим туристичним об’єктом. Баластне озеро розташоване у селі Бузькому Вознесенського району, утворилося на місці піщаного кар’єру. Площа озера складає 2 га. У центрі озера є вузький півострів, який поділяє озеро на дві частини. Баластне озеро є не лише головною окрасою Вознесенського району, а ще й її головним джерелом питної води. Коли рівень води в озері падає, за рахунок падіння рівня підземних вод, у нього закачують воду з Південного Бугу [2].

Штучні водойми. До штучних водойм віднесено водосховища і ставки. Станом на 01.01.2022 в області налічується 45 водосховищ і 1100 ставків. До водосховищ об’ємом більше 10,0 млн м3 віднесено Ташлицьке водосховище (86,0 млн м3), Олександрівське (72,13 млн м3), Софіївське (36,0 млн м3), Щербанівське (15,7 млн м3), Степівське (13,88 млн м3) та Катеринівське (10,8 млн м3). Жовтневе водосховище з об’ємом 31,0 млн м3 внаслідок ремонтних робіт зпущено [4].

Підземні води. Основним джерелом забезпечення населення  Миколаївської області питною водою, як відомо, є підземні води, які добуваються на поверхню землі через свердловини або шахтні колодязі. За хімічним складом, підземним водам на території області, притаманне природне підвищення загальної жорсткості, вмісту хлоридів, сульфатів. З початку збройної агресії російської федерації проти України, внаслідок активних бойових дій, має місце додаткове забруднення водоносних горизонтів різними хімічними та бактеріологічними чинниками. На об’єктах водопостачання, обстежених Держпродспоживслужбою з початку 2023 року, 72,3% досліджених проб не відповідають вимогам ДСАнПіН2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними показниками та 20% – за мікробіологічними. У окремих населених пунктах області, в тому числі, в місті Миколаєві, фіксуються значні руйнування систем централізованого водопостачання, систем централізованого водопостачання, водопровідних споруд, шахтних колодязів [3].

Водні ресурси є важливим стратегічним ресурсом для соціального та економічного розвитку Миколаївської області. Для водного господарства області важливе значення мають ресурси поверхневих і підземних вод. Місцеві водні ресурси області дуже обмежені, забезпечення водою здійснюється, в основному, за рахунок притоку з інших регіонів області. За питомими показникам водних ресурсів (на одиницю площі і на одного мешканця) область займає одне із останніх місць серед областей України. В межах області питомі показники значно відрізняються. Використання водних об’єктів здійснюється для задоволення потреб енергетики, питного водопостачання, зрошення та побутових потреб населення [1, 4].

 

Література:

1.    Водні ресурси. Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області. URL: https://mk-vodres.davr.gov.ua

2.    Озера Миколаївської області. URL: https://mykolaiv.name/uk/eternal-2192-ozera-mykolayivskoyi-oblasti

3.    Пункт розливу питної води, як джерело якісної та безпечної питної води. Головне Управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. URL:  https://dpssmk.gov.ua/punkt-rozlyvu-pytnoi-vody-iak-dzherelo-iakisnoi-ta-bezpechnoi-pytnoi-vody/

4.    Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області у 2022 році. URL: https://ecolog.mk.gov.ua/ua/ecoreports/regonalreport/

Немає коментарів:

Дописати коментар