пʼятниця, 26 лютого 2021 р.

 Презентація посібника

"Медіаграмотність на заняттях з біології"

Дорогі колеги, вітаю вас! За посиланням можете переглянути самі й порекомендувати вчителям презентацію безкоштовної книжки "Медіаграмотність на заняттях біології". За півтори години ефіру можна почути не лише про книжку, а й ще якісь цікаві моменти, які можуть привнести певний шарм у викладання біології в школі. 

Хто ще не підписаний на наш канал в ютубі, підпишіться, і, якщо сподобається відео, ставте уподобайки)))
 Руслан Шаламов

середа, 24 лютого 2021 р.

 

«Геліантус-учитель»-2021 

Творче об’єднання «Соняшник» пропонує конкурс «Геліантус-учитель»-2021 для вчителів фізики, хімії, біології, географії, природознавства, екології, основ здоров’я та початкових класів.

Конкурс відбудеться 25 березня 2021 року з 15.00 до 16.00.

Метою цього конкурсу є розширення обріїв фахової підготовки вчителів-україністів, можливість побачити себе у широкому професійному колі. Участь у цьому конкурсі та подальше його обговорення сприятиме створенню неформального простору для фахового спілкування вчителів української мови, літератури, українознавства, початкових класів.

Участь у конкурсі безкоштовна.

Конкурс НЕ має на меті перевіряти професійну придатність, а пропонується лише для підвищення власної кваліфікації вчителів і надання додаткового інструменту для внутрішнього контролю.

Конкурс для вчителів природничих навчальних предметів — фізики, хімії, біології, географії та вчителів початкових класів «Геліантус-учитель» — анонімний. Переможців буде названо й нагороджено, якщо буде заповнена анкета на персональній сторінці.

Тест складатиметься із 20 завдань у тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих.

На виконання завдань відводиться 1 година.

Інструкція

У разі виникнення питань щодо реєстрації та проведення конкурсу прохання звертатися за телефонами:

(096)-231-81-33; (093)-197-79-11; (099)-968-69-03;

(099)-505-20-44; (073)-464-11-65; (067)-721-46-77.

Всеукраїнський конкурс на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів

Академія української преси спільно з Головним управлінням загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України за підтримки Медійної програми в Україні, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews, оголошують Всеукраїнський конкурс на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів у 2021/22 навчальному році в рамках усіх освітніх галузей, позаурочної та позашкільної діяльності.

П’ять переможців конкурсу отримають авторський гонорар за написання своїх матеріалів на придбання обладнання/технічних засобів, необхідних у педагогічній діяльності.

Усі плани-конспекти вправ, що подані на конкурс та відповідають його вимогам, будуть розміщені на порталі «Медіаосвіта та медіаграмотність», а їх автори отримають сертифікати від МОН України та Академії української преси.

Конкурс триває з 8 лютого до 3 квітня 2021 року.

Кожен учасник може надіслати не більше 3 матеріалів.

Для участі у конкурсі необхідно завантажити та заповнити цю форму. До вказаного дедлайну її необхідно надіслати організаторам шляхом заповнення гугл-анкети: https://forms.gle/BwM9JFFsRQ8zC4KG9

Контактна особа: Оксана Волошенюк, менеджерка медіаосвітніх програм Академії української преси, oksana@aup.com.ua, (067) 504 98 02

Умови конкурсу

Державний стандарт базової середньої освіти, який визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів, містить значний медіаосвітній потенціал. Це прослідковується у визначеннях ключових компетентностей: «здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі», «здобувати та опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та цифрових, зокрема аудіовізуальних) джерел у різних освітніх галузях і контекстах, критично осмислювати її та використовувати для комунікації в усній та письмовій формі, для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей», «впевнене, критичне і відповідальне використання цифрових технологій для власного розвитку і спілкування; здатність безпечно застосовувати інформаційно-комунікаційні засоби в навчанні та інших життєвих ситуаціях».

Задля активізації медіаосвітнього потенціалу Державного стандарту базової середньої освіти, інтеграції кращих медіаосвітніх практик у освітній процес, вправи-учасниці конкурсу мають розвивати медіаосвітні компетентності учнів у наступних освітніх галузях


ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

 • вирізняти за допомогою вчителя чи інших осіб наукову інформацію з-поміж іншої й використовувати її у своїй діяльності;
 • обирати за допомогою вчителя чи інших осіб наукове пояснення явищ природи / фактів / даних;
 • використовувати наукові факти для формулювання власних суджень;
 • критично оцінювати інформацію природничого змісту, здобуту з різних джерел;
 • використовувати цифрові ресурси для здобуття нових природничо-наукових знань;
 • знаходити, обробляти, зберігати інформацію природничого змісту, перетворювати її з одного виду на інший з використанням електронних ресурсів і цифрових пристроїв;
 • виявляти маніпулятивні технології та протистояти їм, розрізняти наукові факти та інтерпретувати їх, установлювати відмінність фактів від суджень;
 • вміння вирізняти достовірну інформацію, верифікувати інформацію, перевіряти достовірність джерел і створювати власні медіаповідомлення;
 • аналізувати і декодувати медіамеседжі, які містять природничу інформацію;
 • ідентифікувати методи, якими наукові меседжі передають медіа широкому загалу.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання природничої галузі від американських медіапедагогів (уривок з книжки Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя» виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа Інтерньюс-Нетворк, с. 193-195).

Конкурс відбувається завдяки нашому спільному проєкту між «АУП» та міжнародною організацією Internews. Вона впроваджує «Медійну програму в Україні» за фінансування агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації. 

вівторок, 23 лютого 2021 р.

 

Сьогодні оприлюднено наказ МОН від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти».

Типова освітня програма розроблена з метою реалізації Державного стандарту базової середньої освітиДокумент створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах із 2022 року.

Згідно з програмою, питання навчального навантаження учнів  5–9 класів закладів загальної середньої освіти регулюється Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України 25.09.2020 № 2205 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394) і Державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898.

Санітарним регламентом встановлено допустиму сумарну кількість годин (навчальних занять) тижневого навантаження учнів. При 5-денному навчальному тижні кількість годин становить: для учнів 5-го класу – 28, 6-го класу – 31, 7-го класу – 32, 8-го класу – 33, 9-го класу – 33 години на тиждень. 

Таке тижневе навантаження учнів було встановлено ще у 2001 році Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63.

Базовим навчальним планом базової середньої освіти Державного стандарту (додаток 23) визначено гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів: для 5-6 класів – 2 065 годин, 7-9 класів – 3 430 годин (разом – 5 495 годин). 

Також базовим навчальним планом визначено кількість додаткових годин для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, що для рівня базової середньої освіти становить 227,5 годин.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів, визначене типовою освітньою програмою, відповідає базовому навчальному плану Державного стандарту, а саме:

 • 5-6 класи – 28(5 клас) +31(6 клас) = 59 годин на тиждень, що становить 2065 годин (59 год. х35 навчальних тижнів= 2065); 
 • 7-9 класи – 32(7 клас)+33(8 клас)+33(9 клас) = 98 годин на тиждень, що становить 3430 годин  (98х35 навчальних тижнів= 3430);
 • 5-9 класи (разом) – 59+98 = 157 годин на тиждень, що становить 5495 годин.

Порівняно з чинними навчальними планами типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2018 р. № 405, навчальне навантаження на тиждень не змінилося.

Кількість додаткових годин, визначених типовою освітньою програмою, також відповідає базовому навчальному плану Державного стандарту, а саме: для 5-го класу – 2 години на тиждень, для 6-го класу – 2 години на тиждень, для 7-го класу – 1 година на тиждень, для 8-го класу – 1 година на тиждень, для 9-го класу – 0,5 годин на тиждень, що разом становить 6,5 годин на тиждень або 227,5 години на рік.

Кількість уроків з фізичної культури (не менше трьох разів на тиждень  для кожного класу) встановлена Законом України «Про фізичну культуру і спорт» (частина четверта статті 26).

Згідно з Базовим навчальним планом Державного стандарту (додаток 23)  години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

Аналогічні норми були визначені також базовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II-III ступеня Державних стандартів 2004 і 2011 років (Державний стандарт  базової і повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24; Державний стандарт  базової і повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392).

Також хочемо зазначити, що згідно з типовим навчальним планом типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти реалізація  соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі здійснюється через інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» (5-9 класи) і предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» (8-9 класи).

Окрім того, типовим навчальним планом передбачена можливість вивчення учнями 5-6 класів у межах соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі одного з предметів: «Етика», «Культура добросусідства» або іншого курсу морального спрямування.

Відповідно до частини 6 статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», заклад освіти визначає перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) для реалізації кожної освітньої галузі, що відображається в навчальному плані освітньої програми закладу освіти.

Саме заклад освіти з урахуванням освітніх потреб учнів ухвалює рішення щодо включення до освітньої програми одного з предметів: «Етика», «Культура добросусідства», інший курс морального спрямування або вивчення відповідних питань в межах інтегрованого курсу  «Здоров’я,  безпека та добробут».

Нагадаємо, Сергій Шкарлет розповів про опитування учасників освітнього процесу щодо організації дистанційної форми навчання.

середа, 17 лютого 2021 р.

 

Мікронавчання: Як інтегрувати Всеукраїнську школу онлайн в урокиЩо таке microlearning?

Саме слово microlearning підказує нам, що воно означає — мікронавчання. Ідея цього підходу полягає в тому, що людина засвоює інформацію невеликими шматочками. Це збігається з дослідженнями світових вчених. Приміром, Барбара Оуклі у своєму мегапопулярному курсі «Learning How to Learn» наполягає: наш мозок значно краще засвоює інформацію невеличкими блоками. На уроках у класі я раджу своїм учням навіть конспект вести так, щоб візуально виділяти окремі «шматки» інформації в зошиті, пропускаючи між ними місце.

Мікронавчання як підхід виникло не вчора — це не винахід карантинного навчання. Ще у 2015 році у Дрезденському університеті доктор Фелікс Капп (Dr.Felix Kapp) провів експеримент. Він поділив студентів на три групи, усі вони вивчали підручник з основ інтелектуальної власності. Одна група вивчала 1 розділ, після отримувала тестові завдання, тоді переходила до наступного; друга — вивчала 4 розділи одразу і виконувала тест, третя — опрацьовувала ще більший обсяг інформації за один раз. Потім усі написали підсумкову роботу для перевірки. Ні для кого не стало сюрпризом, що найкраще з підсумковим тестом впоралася перша група, яка засвоювала інформацію малими шматками. Саме так найефективніше працює наш мозок: малі шматки інформації, які треба добре засвоїти через практичні завдання. І саме мікронавчання дає змогу міцно закріпити в пам’яті новий матеріал.

понеділок, 15 лютого 2021 р.


8 зустрічей про найактуальніше для освітян провела цієї зими «Освіторія» спільно з МОН та ЮНІСЕФ. Ми зібрали разом усі записи з порадами експертів для шкіл.

Ми розуміємо, що працювати, навчатися й спілкуватися в умовах епідемії вірусу та карантину стало значно важче. Рівень тривожності зріс, з’явилося багато нових викликів і причин для переживань, а часом питань більше, ніж відповідей. Через цей проєкт ми намагалися відповісти принаймні на якусь частину й підтримати вчителів, очільників шкіл та батьків. Як показує практика, найважливіше і найважче в нинішній час — це комунікація, тож ми спробували її покращити. Ми запрошували професіоналів у своїх сферах, які ділилися передусім практичним досвідом.

Організовували, проводили й модерували ефіри керівниця тренінгового центру «Освіторії» Наталя Каташинська та менеджерка освітніх проєктів з розвитку вчителів Ольга Манмар.

https://osvitoria.media/experience/shkola-i-covid-19-marafon-korysnyh-video-dlya-vchyteliv/


пʼятниця, 12 лютого 2021 р.

 

Національна академія педагогічних наук України підготувала добірку матеріалів для освітян.👇
🔎Методичні рекомендації застосування завдань для перевірки сформованості читацької, математичної та природничо-наукової грамотності 👉https://bit.ly/2LArPkr
🔎
Збірник завдань для перевірки грамотності (за технологією PISA)
👉
https://bit.ly/3aQUF8v

четвер, 11 лютого 2021 р.

 

Всеукраїнський конкурс на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів

Академія української преси спільно з Головним управлінням шкільної освіти Міністерства освіти і науки України за підтримки Медійної програми в Україні, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews, оголошують Всеукраїнський конкурс на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів у 2021/22 навчальному році в рамках усіх освітніх галузей, позаурочної та позашкільної діяльності.

...

Детальніше

пʼятниця, 5 лютого 2021 р.

 

Зібрали для вас 5 крутих можливостей для навчання й професійного вдосконалення, які підійдуть вчителям, батькам, дітям.

«Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) запрошує вчителів до проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». Учасники проєкту пройдуть навчання з інфомедійної грамотності та отримають матеріали для інтеграції цих навичок у свої уроки. Ціль проєкту — навчити учнів критично сприймати інформацію, протидіяти маніпуляціям, усвідомити цінність високоякісної інформації в контексті шкільної освіти.

До участі у конкурсі запрошуються вчителі, які викладають історію у 8–10-х класах, українську мову та літературу у 8–9-х класах і мистецтво у 9-му класі. Під час відбору учасників організатори віддаватимуть перевагу заявникам, які нададуть обґрунтовану мотивацію, чому вони хочуть долучитись до проєкту. Відібрані вчителі отримають підтвердження про проходження конкурсного відбору.

До вересня 2021 року нові учасники пройдуть спеціальне навчання з інтеграції інфомедійної грамотності в уроки. Навчання відбуватиметься онлайн. Електронні матеріали проєкту будуть надані вчителям після проходження тренінгів. Матеріали включають конспекти уроків, презентації, роздатковий матеріал тощо.

Відбір учасників триває з 29 січня по 14 лютого. Реєстрація та деталі про проєкт — на сторінці.


«Football for everyone» проти дискримінації в спорті

Українські вчителі можуть приєднатись до міжнародної ініціативи проти дискримінації в спорті разом з Klitschko Foundation та Fare network

Проєкт «Football for everyone» відбудеться 15–24 лютого.

До участі у проєкті запрошуються вчителі фізичного виховання та тренери, яких цікавить тема боротьби з гомофобією, трансфобією та дискримінацією через спорт і футбол, зокрема.

«Football for everyone» передбачає проведення 7 онлайн-сесій про гендерну рівність, боротьбу з гомофобією, дискримінацію, рівність в спорті та психологію. Після тренінгів учасникам потрібно буде провести власні сесії з учнями чи командами, яких вони тренують. По завершенні проєкту учасники отримають сертифікати про участь.

Формат проєкту: онлайн через застосунок Zoom. Участь у проєкті безкоштовна.

Для участі слід до 10 лютого зареєструватись за посиланням.

Дізнатись більше про проєкт, критерії відбору можна за посиланням.


«Долаємо стрес разом»

Це курс від ЮНІСЕФ Україна для батьків і тих, хто їх замінює, виховуючи дітей.

Він допоможе краще розуміти себе та свою дитину й бути ефективним у подоланні стресів, реагуючи на ситуації, що їх викликають, конструктивно. Протягом вивчення курсу ви дізнаєтеся, як краще впоратися зі стресом, не втрачаючи ресурсів, та як допомогти впоратися зі стресом своїм дітям. Також ми поговоримо про те, як встановлювати правила у вихованні дитини з повагою та любов’ю й говорити зі своїми дітьми мовою любові.

Курс онлайн, доступ — вільний.

Пройти курс можна за посиланням.


«Підприємництво для школярів»

Освітній серіал «Підприємництво для школярів» розроблений Міністерством цифрової трансформації України в партнерстві з «Київстар» та студією онлайн-освіти EdEra. У ньому школярам пояснять основи підприємництва і донесуть дітям у простій формі інформацію про складнощі ведення бізнесу.

До курсів залучили професійних викладачів, українських стартаперів та акторів. На курсі будуть вивчати теорію та розглядати реальні кейси з вітчизняного бізнесу.

Освітній курс доступний на сайті «Дія. Цифрова освіта».

Мінцифри хоче зробити предмет «Основи підприємництва» факультативним у всіх школах країни. Перемовини з Міністерством освіти з цього приводу вже тривають.


Чат-бот «Баба Катря» для вдосконалення української мови

В Telegram запрацював чат-бот «Баба Катря», який допоможе удосконалити і ще більше полюбити українську мову.

Його запустили учні курсів дубляжу та сценічного мовлення «Гур-Гури».

Програма за допомогою алгоритмів підбирає для користувачів завдання для покращення знання української мови, зокрема — вчить правильних наголосів у словах.